تائیدیه ها

شرکت به تام روانکاردر نظر دارد در راستای حضور موثر در بازار داخل کشور به جهت حفظ سطح تولیدات خود با آخرین استانداردهای دنیا با کمک و بهره گیری از تجهیزات به روز و جدید، محصولاتی با کیفیت بالا عرضه نماید از اینرو این شرکت موفق به اخذ تائیدیه هایی سطح کیفیت برای روغن های موتور تولیدی اعم از (بنزینی و دیزلی) ، مایع خنک کننده ، روغن دنده و گریس گردیده است که عبارتند از:

  •  روغن موتور (API SL SAE (20W50)&(10W40
  • روغن موتور (API CI4 SAE (15W40
  • روغن موتور (API SG/CD SAE (20W50
  • روغن موتور (API CH4 SAE (15W40
  • روغن موتور (API SF/CD SAE (20W50)&(15W40
  • روغن موتور API CF/CD SAE 30 & 40 & 10W
  • روغن دنده هیپوئید (API GL4 SAE (75W80
  • مایع خنک کننده غلیظ موتور بر پایه اتیلن گلیکول نوع 1
  • گریس پایه لیتیم برای مصارف صنعتی نمره 3
  • گریس پایه لیتیم با تحمل فشار بالا