اهداف شرکت

 1. توسعه سهم بازار در کلیه محصولات از طریق افزایش توان رقابتی و مشتری مداری
 2. با اتکاء به توانمندی در تولید انواع روغن های خودروئی و صنعتی و تنوع بخشی به محصولات ویژه
 3. توسعه منابع انسانی از طریق تخصص گرایی و دانش محوری
 4. تقویت بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش
 5. پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی با انتخاب راهکارهای مطلوب و مقرون به صرفه اقتصادی
 6. بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی از طریق مصرف روانکارهای مصرفی
 7. یافتن بهترین راه حل های عملی و سود آور و منطبق با استانداردهای بین المللی و ارائه آنها به مشتریان
 8. پایدار بودن مستمر به عنوان یک عضو برجسته در زمینه تامین روانکارها و ارائه خدمات در سطح بین المللی
 9. حرکت بر محور مشتری مداری و تلاش برای افزایش کمیت و کیفیت تولید
 10. ارتقاء دانش ، مهارت و توان نیروی انسانی بعنوان کارآمدترین سرمایه شرکت از طریق مشارکت فعال آنان در فعالیت ها و کمک به رشد و توسعه قابلیت های ایشان از طریق آموزش مستمر
 11. تعهد به بهبود مستمر و اثر بخش سیستم مدیریت یکپارچه