• Image 01
 • Image 01

PREXIMA SAE 40

کاربردها

 • روغن جعبه دنده و موتورهای دیزلی
 • توصیه شده برای استفاده در گیربکس به دلیل سیستم خاص سینکرونایزر در این نوع گیربکس ها

استاندارهای بین المللی

 • API CF/SF
 • ACEA E2-98
 • MB 228.0
 • MAN 270
 • ALLISON C-4
 • CATERPILLAR TO2
 • ZF TE- ML 02C,TE-ML03

مــــزایا

 • مقاومت بسیار عالی در برابر خوردگی و سایش
 • مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون

مشخصات مقادیر متوسط در روغن

نمونه مشخصات واحد PREXIMA SAE 40
دانسیته درC° 15  Kg/m³ 892
گرانروی در C° 40  mm²/S 135
گرانروی در C° 100  mm²/S 14.4
شاخص گرانروی 100
نقطه اشتعال 240
نقطه ریزش  C° 24-