• Image 01
  • Image 01

LHM PLUS

کاربردها

  • روغن مناسب برای سیستم هیدرولیک انواع خودروهای سیتروئن و بعضی از ماشین آلات

 استاندارهای بین المللی

  • PSA PEUGEOT CITROERN B71 2710

مــــزایا

  • اندیکس ویسکوزیته بالا
  • نقطه ریزش بسیار پائین
  • دمای جوش بالا و به رطوبت حساسیت ندارد.
  • حفاظت بسیار خوب در مقابل خوردگی
  • خواص روان کنندگی بالا
  • پایداری بالا

مشخصات مقادیر متوسط در روغن

نمونه مشخصات واحد LHM PLUS
دانسیته درC° 15  Kg/m³ 845
ویستکوزیته در C° -40 mm²/S 1200>
ویستکوزیته در C° 40 mm²/S 18
ویستکوزیته در C° 100 mm²/S 6.3
شاخص گرانروی 355
نقطه ریزش 62-