• Image 01
 • Image 01

MAXIMA GAS

کاربرد

 • شاخص گرانروي بسيار بالا
 • گرانروي بسيار عالي در شرايط سخت
 • مطابق با استاندارد EURO II ٫ EURO III
 • قابل استفاده در موتورهاي با سوخت LPG , CNG

استاندارهای بین المللی

 • DAF
 • MAN 3271
 • RENAULT TRUCKS RGD
 • MAN

مزایا

 • پايين بودن ميزان خاكستر ايجاد شده در زمان احتراق
 • داراي مواد محافظت كننده از موتور (ضد سايش و خوردگي)
نمونه مشخصات واحد MAXIMA GAS
دانسیته درC° 15  Kg/m³ 0/883
دانسیته درC° 40 (mm²/S(cSt
دانسیته درC° 100 (mm²/S(cSt 15
دانسیته درC° -20 (mm²/S(cSt
نقطه اشتعال 200<
نقطه انجماد 27-