• Image 01
 • Image 01
 • Image 01
 • Image 01

GLACELF CLASSIC

کاربردها

 • ضدیخ و ضدجوش بر پایه MEG، بدون مواد مضر مانند آمین ها ، نیترات ها و فسفات ها ، مناسب برای خودروهای بنزینی و دیزلی
 • قابل استفاده در موتورهای دیزلی و بنزینی

استاندارهای بین المللی

 • BS 6580
 • ASTM STANDARDS
 • AFNOR NFR 15-601

مــــزایا

 • عملکرد بسیار مناسب در تست های خوردگی
 •  افزودنی های ضد یخ حاوی ضد کف بوده و در برابر آلکالین شدن ( خنثی کردن اسیدهای ناشی از احتراق) مقاوم هستند.
 • مخلوط 50% با آب تا دمای 37- درجه سانتیگراد را تحمل می کند.
ضدیخ در محلول با آب %33 %40 %50 %68
نقطه انجماد (C°) 20- 26- 37- 69-

مشخصات مقادیر متوسط در روغن

نمونه مشخصات واحد GLACELF CLASSIC
رنگ آبی روشن
دانسیته درC° 15 Kg/m³ 1/119
قلیاییت ذخیره (PH= 5. 5) 11/5 میلی لیتر محلول HCI (0.1N)