تامین کوارتز SN 7000 برای شرکت ایکاپ

این شرکت به عنوان تنها تامین کننده روغن موتورهای خودروهای پژو 2008، پژو 508 و پژو 301 اولین محموله از محصول کوارتز 7000 با سطح کیفی SN را به شرکت ایکاپ تحویل داد.

بزودی کلیه مصرف کنندگان امکان تهیه این محصول را در سطح بازار خواهند داشت.