تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت کارخانه به تام روانکار(توتال) به دستگاه های جدید و پیشرفته

کارخانه به تام روانکار (توتال) موفق به تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت خود به دستگاههای جدید و پیشرفته در جهت ارتقا سطح کیفی محصولات خود شد.

untitled

untitled2

با توجه به برنامه این شرکت جهت تولید داخلی محصولات جدید در آینده نزدیک، مطابق با آخرین سطوح کیفیت جهانی، دو دستگاه پيشرفته آناليز عنصري و اندازه گيري ميزان كف در 150 درجه سانتي گراد در آزمايشگاه کارخانه نصب و راه اندازي شد. اين دو دستگاه در كنترل كيفيت پيشرفته مواد اوليه و محصولات جدید به تام روانکار(توتال)، نقش مهمي دارند.